0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jak správně bagrovat s Kubotou? dodržujte 3 hlavní zásady

Naklonění bagru

  • max. boční naklonění → 27 %, popř. 15°
  • max. podélné naklonění → 36 % popř. 20°

Pozice bagru

  • vždy bagrovat s radlicí dopředu směrem k výkopu
  • vždy bagrovat s maximálním rozchodem pásů
  • lžíce rypadla musí být při jízdě co nejníže - cca 200 až 400 mm nad zemí

Terén

  • zkontrolujte nosnost podkladu, díry nebo jiné překážky
  • ke svahům nebo hranám výkopů najíždějte opatrně, mohli byste se zřítit
  • při sjíždění ze svahu jezděte pomalu, aby se nekontrolovaně nezvýšila rychlost jízdy rypadla

Jak nikdy nebagrovat nebagrujte nástavbou natočenou kolmo k podvozku jako muž ve videu