0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podmínky zapůjčení Kuboty z Velkého Meziříčí

Platba

 • Vybíráme vratnou kauci před předáním minibagru ve výši 10.000,- Kč, pokud není domluveno jinak.
 • Platba za pronájem se platí již při předání stroje společně s vratnou kaucí.

Dokumenty

 • občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas, atp.) vč. dokladu o adrese trvalého pobytu.
 • firma: stejně jako občan a navíc živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

Smlouva

 • Ve smlouvě si domluvíme přesné místo/adresu, na které budete oprávněni minibagr používat.
 • Při předání Vás seznámíme s obsluhou stroje a podepíšeme s vámi předávací protokol.
 • Jste povinni používat minibagr pouze v souladu s Návodem k obsluze, který při zapůjčení obdržíte.
 • V případě pochybností si vyhrazujeme právo požadovanou věc nezapůjčit.

Půjčení

 • Půjčujeme do vzdálenosti max. 100 km od Velkého Meziříčí (region Vysočina + Brno)
 • Minibagr půjčujeme a vracíte nám s plnou nádrží (případně dle dohody) a očištěn.
 • Jakékoli technické problémy stroje jste povinni nám okamžitě hlásit.